teràpia familiar

El vostre canvi en família


concepte

La teràpia familiar és una forma de treball terapèutic amb la que ens ocupem de la intervenció i el tractament de la família en el seu conjunt entesa com una estructura de sistemes interelacionats. L’enfasi està posat en la dinàmica dels processos comunicacionals, en les interaccions entre els membres del sistema i els subsistemes que el composen.


avaluació i tractament

Els objectius de la teràpia familiar són:

  • la millora del funcionament de la família a diferentes nivells
  • l’augment de la comprensió mútua i el recolçament emocional entre els membres de la mateixa
  • el desenvolupament d’estratègies d’afrontament i habilitats de resolució de conflictes enfront diferents dilemes i situacions vitals

 

 •  

Símptomes i/o signes relacionats:

 • De comunicació
 • De resolució de problemes
 • De demostració afectiva
 • En les relacions sexuals

Símptomes i/o signes relacionats:

 • En el temps compartit
 • En el grau d’intimitat desitjat

Símptomes i/o signes relacionats:

 • Gelos patològics
 • Infidelitat

Símptomes i/o signes relacionats:

 • Laboral: atur, ascens, etc. 
 • Social: noves amistats, pèrdua d’amistats, etc. 
 • Familiar: naixement d’un fill, mort d’un familiar, etc.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • En l’organització de la llar
 • En l’organització del temps de lleure
 • En l’educació dels fills

Símptomes i/o signes relacionats:

 • Procés d’adaptació a la nova situació

Símptomes i/o signes relacionats:

 • Tractament de problemes de conducta en l’adolescència
 • Tractament de trastorns alimentaris
 • Tractament addiccions