psicoteràpia individual

Comença el teu canvi


concepte

La psicoteràpia és un procés de treball en equip entre la persona que planteja un objectiu psicoterapèutic, experta en si mateixa i el que li passa, i el psicòleg psicoterapeuta, expert en promoure canvis.”

En aquest context, s’avaluen i es treballen dificultats, problemes, conflictes, trastorns, etc. amb l’objectiu d’ajudar a la persona que la porta a terme a potenciar i a realitzar canvis per a aconseguir l’objectiu psicoterapèutic desitjat que millori la seva qualitat de vida.


avaluació i tractament

A continuació tens un conjunt de disfuncions, problemes i situacions que reuneixen un seguit de símptomes i/o signes que solen ser font de malestar per tal que et facis una idea de què pots treballar amb psicoteràpia amb els nostres professionals.

Aquesta informació pot ajudar-te a descriure què et passa però el més important per nosaltres és el que tu ens expliques: els psicòlegs de Centre Rocafort treballem amb persones, no amb etiquetes.

Concepte:

Els trastorns d’ansietat són el resultat d’una posada en marxa de mecanismes de defensa inadaptatius envers a nivells d’ansietat massa elevats que es mantenen en el temps i que provoquen incapacitat per portar a terme activitats quotidianes. En la seva evolució són freqüents les conductes d’evitació.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • preocupació: inseguretat, por, aprensió…
 • taquicàrdia
 • dolors al pit
 • sensació d’ofegament
 • augment de la freqüència respiratòria
 • tremolors en les extremitats
 • marejos i/o vertígens
 • nàusees i/o problemes estomacals
 • sensació d’irrealitat
 • sensació de pèrdua de control o del coneixement
 • sensació d’estar tornant-se boig
 • sudoració excessiva
 • rigidesa i/o debilitat muscular
 • inquietud motora
 • insomni
 • dificultats per a la comunicació
 • anticipació de perill o amenaça
 • pensaments negatius i obsessius
 • por recurrent a morir…

Tipus:

Ansietat generalitzada
Àtacs de pànic
Trastorn per estrés agut
Agorafòbia
Fòbies específiques
Fòbia social
Trastorn obsessiu compulsiu
Trastorn per estrés postraumàtic

Concepte:

Els trastorns de l’estat d’ànim es caracteritzen per alteracions extremes en les emocions, generalment amb tendència a la tristesa, que es converteixen en inadaptatives i interfereixen en la vida quotidiana. En la seva evolució és freqüent el deteriorament social i l’abús de substàncies com l’alcohol i/o altres drogues.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • disfòria: tristessa, ansietat, irritabilitat i/o inquietud
 • anhedònia: disminució de la capacitat per gaudir, pèrdua d’interès o satisfacció en quasi totes les activitats (p.e. relacions sexuals)
 • disminució o augment del pes o de la gana
 • insomni o hipersomni
 • alentiment o agitació psicomotriu
 • sensació de manca d’energia, cansament físic injustificat, fatiga continua
 • sentiments recurrents d’inutilitat, incapacitat o culpa
 • sentiments de desesperança i pessimisme
 • disminució de la capacitat intel·lectual: trastorns de la memòria i de la capacitat de concentració
 • incapacitat per a prendre decisions
 • aïllament o fòbia social
 • pensaments recurrents de mort o idees suïcides

Tipus:

Depressió
Distimia
Ciclotimia
Trastorn bipolar
Depressió postpart

Concepte:

Els trastorns de la conducta alimentària es refereixen en general a disfuncions greus en el comportament de la ingesta amb fonaments en alteracions psicològiques. Els més coneguts són: anorèxia, bulímia i trastorn per afartament.

Símptomes i/o signes relacionats:

Anorèxia:

 • rebuig a mantindre un pes igual o superior a un mínim normal
 • control i preocupació exagerats respecte al menjar, el pes i el cos
 • por intensa a guanyar pes
 • alteracions en la valoració del pes
 • distorsió de la imatge corporal
 • conductes recurrents inadequades per compensar i prevenir l’augment de pes: vòmits, ús de laxants, increment de l’exercici físic o dejú
 • excessiva influència de la imatge corporal sobre l’autovaloració
 • pèrdua de la menstruació

Bulímia:

 • menjar grans quantitats en poc temps
 • sentiments de manca de control durant la ingesta
 • sentiments de descontrol i culpa en relació als afartaments
 • conductes recurrents inadequades per compensar i prevenir l’augment de pes: vòmits, ús de laxants, increment de l’exercici físic o dejú
 • autoestima excessivament influenciada pel pes i la silueta

Trastorn per afartament:

 • menjar grans quantitats en poc temps
 • sentiments de manca de control
 • menjar exageradament ràpid
 • menjar fins sentir-se desagradablement ple
 • menjar molt sense gana
 • menjar a soles per amagar la voracitat
 • sentir-se a disgust amb un mateix, depresió o gran culpabilitat desprès de l’afartament
 • profund malestar al recordar els afartaments

Tipus:

Anorèxia
Bulímia
Trastorn per afartament: menjador/a compulsiu/va
Trastorns alimentaris no específicats

Concepte:

Es considera una addicció qualsevol activitat que la persona no sigui capaç de controlar i el porti a conductes impulsives que tinguin conseqüències negatives significatives en la seva qualitat de vida.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • pensaments i preocupacions recurrents en relació a la conducta additiva i/o les seves conseqüències
 • irritabilitat i inquietud en els intents de reducció de la conducta additiva
 • fracàs en l’intent de controlar i/o eliminar la conducta additiva
 • conducta impulsiva com a forma d’evasió dels problemes i del malestar emocional
 • ansietat elevada associada al descontrol de impulsos
 • mentides recurrents per ocultar la conducta additiva o les seves conseqüències
 • arriscar o perdre relacions i oportunitats a causa de la conducta additiva o les seves conseqüències
 • negació de la conducta additiva com a problema

Tipus:

Drogues: alcohol, tabac, cannabis, cocaïna,…
Cleptomania
Ludopatia: joc patològic
Sexe
Treball
Relacions problemàtiques: codependència
Noves tecnologies: Internet, xat, videojocs,…

Concepte:

Dificultats relacionades amb situacions habituals i/o quotidianes que formen part del desenvolupament i/o del cicle vital que provoquen un malestar general que es perllonga en el temps i que, després de repetits intents de solució fallits, vivim com desbordants i insuperables. Sense formar part d’un quadre clínic, poden ser treballats per millorar la qualitat de vida diària. En la seva evolució poden donar pas a un trastorn psicològic.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • estrés
 • tristesa
 • angoixa
 • desorientació vital
 • apatia
 • preocupació
 • inquietud
 • sentiment de buidor
 • indecisió
 • sensació d’anar perdut per la vida
 • percepció de no estar fent res a la vida

Tipus:

Crisi d’identitat: personal, familiar, profesional,…
Insatisfacció personal: objetius vitals
Dificultats d’acceptació de les responsabilitats de l’edat adulta: emancipació, lloc de treball, gestions administratives, relacions sexuals,…
Dificultats en la readaptació de rols: síndrome del niu buit, separació i/o divorci,…
Dubtes i/o dificultats d’acceptació de l’orientació sexual: heterosexualitat, bisexualitat, homosexualitat
Dubtes i/o dificultats d’acceptació de la identitat sexual
Malestar general sense causa aparent

Concepte:

Maneres de relacionar-nos i trets de personalitat que dificulten la nostra capacitat d’adaptació a l’entorn i minven el nostre benestar general i que, després de repetits intents de solució fallits, els percebem com a incanviables. Sense formar part d’un quadre clínic, poden ser treballats per millorar la qualitat de vida diària. En la seva evolució poden donar pas a un trastorn psicològic.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • dificultats i/o incapacitat per dir “NO”
 • necessitat extrema d’afirmació per part dels altres
 • pensaments recurrents: “què pensaran de mi”
 • incapacitat per controlar la ràbia
 • pensaments autocrítics recurrents: “no valc res”, “no serveixo per res”, “tot ho faig malament”, “podria haver-ho fet millor”,…
 • dificultats per manegar els fracassos
 • dificultat en la pressa de decisions
 • incapacitat per acceptar valoracions negatives constructives d’un mateix
 • incapacitat per demanar disculpes o reconèixer estar equivocat
 • dificultats per establir noves relacions: parella, amics…
 • percepció d’incapacitat per resoldre la situació

Tipus:

Dependència
Hostilitat
Impulsivitat
Irritabilitat i/o agressivitat
Timidesa i introversió
Inestabilitat emocional
Baixa autoestima
Elevada autoexigència
Perfeccionisme
Baixa tolerància a la frustració
Incapacitat d’acceptació de crítica
Manca d’habilitats socials

Concepte:

Existeixen dos grups de trastorns sexuals: disfuncions sexuals i parafílies.
Les disfuncions sexuals es refereixen a l’existència d’inhibició dels desitjos sexuals o dels canvis psicofisiològics que caracteritzen el cicle complet de la resposta sexual.
Les parafílies es caracteritzen per una activitat sexual enfront objectes o situacions que no formen part de les pautes habituals de la resta i que interfereixen amb la capacitat per a una activitat sexual recíproca i afectiva.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • disminució del desig sexual
 • emocions negatives vinculades al sexe
 • problemes per aconseguir i mantenir ereccions
 • ejaculació precoç
 • dolor en les relacions sexuals
 • incapacitat per arribar a l’orgasme
 • necessitat de certs objectes i situacions no habituals per aconseguir excitació sexual

Tipus:

Inapetència sexual
Aversió al sexe
Dificultats en l’excitació: problemes d’erecció
Dificultats orgàsmiques: ejaculació precoç, anorgasmia
Dificultats per dolor: disparèunia, vaginisme
Parafílies: exhibicionisme, masoquisme, voyeurisme,…

Concepte:

Els trastorns de la son involucren qualsevol tipus de dificultat relacionada amb el fet de dormir, incloent dificultat per a conciliar la son o romandre adormit, quedar-se adormit en moments inapropiats, temps de son total excessiu o conductes anormals relacionades amb la son.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • dificultats per a conciliar la son
 • dificultats per a mantenir la son
 • conductes que interrompen la son
 • dificultats per mantindre un horari regular de son
 • malsons

Tipus:

Insomni
Hipersomni
Trastorn del cicle circadià
Malsons
Terrors nocturns

Concepte:

Els trastorns adaptatius es caracteritzen per una reacció de desajustament que es pot presentar amb símptomes emocionals i/o del comportament desenvolupats en resposta a un o més estressors psicosocials identificables. La seva evolució pot portar a un trastorn ansiós, depressiu, etc.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • estrés exagerat a situacions i problemes quotidians
 • estat d’ànim ansiós
 • estat d’ànim depressiu
 • estat d’ànim ansiós-depressiu
 • trastorns del comportament

Tipus:

Problemes relatius a l’ambient social
Problemes relatius a l’ensenyament
Problemes laborals
Problemes de vivenda
Problemes econòmics
Problemes amb el sistema legal

Concepte:

Els trastorns somatomorfs són manifestacions de malestars psicològics i emocionals en forma de molèsties físiques que no tenen una justificació orgànica i generen una preocupació excessiva que interfereix de forma significativa en la vida quotidiana.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • patir algun/s símptoma/es físics sense justificació orgànica
 • llargs períodes de visites i exploracions mèdiques amb resultats negatius
 • preocupació i por persistent a la possibilitat de patir malalties greus
 • hipersensibilitat de les funcions corporals (p.e. conciència dels batecs del cor)
 • preocupació exagerada sobre un defecte físic menor o imaginari

Tipus:

Trastorn de somatització
Trastorn de conversió
Trastorn per dolor
Hipocondria
Trastorn dismòrfic corporal

Concepte:

Un trastorn de personalitat està determinat per un conjunt d’afeccions psiquiàtriques que alteren el normal desenvolupament de les relacions interpersonals.

Símptomes i/o signes relacionats:

 • desconfiança excessiva o injustificada, suspicàcia, hipersensibilitat i restricció afectiva
 • dificultat per a establir relacions socials, absència de sentiments càlids i tendres, indiferència a l’aprobació o crítica
 • anormalitats en la percepció, del pensament, del llenguatge i/o de la conducta
 • conducta teatral, reactiva i expressada intensament, amb relacions interpersonals superficials, egocèntriques, hipòcrites i manipuladores
 • sentiments d’importància i grandiositat, fantasies d’èxit, necessitat exhibicionista d’atenció i admiració, explotació interpersonal
 • conducta antisocial continua i crònica, en la que es violen els drets dels altres
 • inestabilitat en l’estat d’ànim, la identitat, l’autoimatge i la conducta interpersonal
 • hipersensibilitat al rebuig, l’humiliació o la vergonya. Retraïment social tot i el desig d’afecte, i baixa autoestima
 • passivitat per a que els altres assumeixin les responsabilitats i decisions pròpies. Subordinació e incapacitat per valdre per si mateix. Manca d’autoconfiança
 • perfeccionisme, obstinació, indecisió, excessiva devoció a la feina i al rendiment. Dificultats per a expressar emocions càlides i tendres

Tipus:

Trastorn paranoide de la personalitat
Trastorn esquizoide de la personalitat
Trastorn esquizotípic de la personalitat
Trastorn antisocial de la personalitat
Trastorn límit de la personalitat
Trastorn histriònic de la personalitat
Trastorn narcisista de la personalitat
Trastorn de la personalitat per evitació
Trastorn de la personalitat per dependència
Trastorn obsessiu-compulsiu de la personalitat