Tractament de Trastorns Alimentaris

Més enllà del pes i el menjar

Tractament Especialitzat en
Trastorns de la Conducta Alimentària

Especialistes en ajudar-te a cuidar de tu i del teu entorn

A Centre Rocafort t’oferim Tractament Especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA): anorèxia, bulímia, trastorns alimentaris no especificats (TANE: trastorn per afartaments, ortorèxia, vigorèxia,…).

Des d’una comprensió biopsicosocial de la malaltia i amb un abordatge terapèutic integral, no només centrats en la simptomatologia alimentària i les conseqüències físiques derivades: treballem totes les àrees vitals afectades de la persona (cognitives, emocionals, familiars, socials, etc.).

FÍSICS:
 • Recuperació i normalització de pes
 • Millora de les complicacions físiques
CONDUCTUALS:
 • Normalització de la conducta d’ingesta
 • Eliminació de conductes purgatives (vòmits, laxants i/o diurètics)
 • Normalització de l’ús de l’activitat física
 • Control de les conductes impulsives (ús de drogues, joc,…)
EMOCIONALS:
 • Controlar l’ansietat envers el menjar i la imatge corporal
 • Identificació i maneig de les emocions
 • Millora de l’estat d’ànim
 • Controlar els trastorns psicològics associats
COGNITIUS:
 • Modificar els pensaments disfuncionals envers la percepció del cos i la valoració del mateix
 • Incrementar l’autoestima
 • Millorar la imatge corporal
 • Corregir les alteracions perceptives
FAMILIARS:
 • Resoldre els conflictes familiars
 • Augmentar la independència de la família
 • Aconseguir un recolçament familiar adecuat
SOCIALS:
 • Millorar les habilitats socials
 • Augmentar l’assertivitat
 • Reduir l’ansietat social
 • Superar l’aïllament social
 • Asistència psicològica, mèdica i psiquiàtrica
 • Seguiment mèdic i control continuat de l’estat físic
 • Teràpia farmacològica (si escau)
 • Psicoteràpia individual
 • Teràpia de grup: Autoestima, Psicoeducativa, Habilitats socials,…
 • Teràpia familiar i/o de parella
 • Assessorament familiar
 • Tallers psicoterapèutics: Relaxació, Imatge corporal,…
 • Sessions de pares, parelles i familiars
AMBULATORI:

Tractament en règim extern, permet fer el seguiment per part l’equip clínic i treballar la prevenció de recaigudes.

“Si existeix la perfecció,
està feta d'imperfeccions ben portades.“

— Alfred Martínez, psicòleg psicoterapeuta

Informació rellevant sobre trastorns alimentaris

Anorèxia, bulímia i altres TCA

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) tenen en comú ser alteracions significatives de la conducta en relació amb l’alimentació amb conseqüències negatives nutricionals, biològiques, psicològiques i/o socials.

Subtipus:

 • Anorèxia
 • Bulímia
 • Trastorns Alimentaris No Especificat (TANE): Trastorn per Afartaments, Ortorèxia, Vigorèxia, etc.

Els TCA afecten majoritàriament a nens, nenes, noies i dones joves tot i que cada cop són més freqüents en nois i homes joves.

CONSTITUCIONALS:
 • Genètica
 • Obesitat Infantil
 • Menarquia precoç

PSICOLÒGICS:
 • Trets de personalitat característics de l’anorèxiarígides, ordenades, estrictes, normatives, complidores, formals, perfeccionistes
 • Trets temperamentals específics de l’anorèxiapoca tendència a la recerca de sensacions, alta tendència a l’evitació del dolor i dependència de la recompensa
 • Trets temperamentals específics de la bulímiabaixa tendència a la integració social, una disminució de l’autosuficiència i una alta impulsivitat amb sensació de descontrol
 • Altres característiques de personalitat relacionades: la introversió, la inseguretat i l’autoestima baixa
 • Autoestima vinculada de forma exagerada a la imatge corporal autopercebuda
 • Estats afectius com la depressió i l’ansietat poden afavorir l’aparició d’un TCA
 • Els trastorns de la personalitat són freqüents en els TCA i la seva presència pot agreujar la gravetat i empitjorar el pronòstic

FAMILIARS:
 • Educació inapropiada, insuficient i poc normativa, especialment en els hàbits d’una alimentació sana i que no potencia les habilitats socials, l’assertivitat o l’autoestima
 • Presència de traumes físics, psicològics i abusos sexuals en la infància amb el desenvolupament dels TCA, també relacionats amb problemes de impulsivitat i abús de substàncies
 • El maltractament psíquic i físic, la negligència emocional, l’estrès i l’abandonament
 • Pares preocupats per la figura, la dieta i el pes
 • Valors familiars associats a la primor i l’aspecte físic com a mitjà per obtenir èxit social
 • Psicopatologies dels pares: depressió, addiccions i ansietat

SOCIOCULTURALS:
 • La nostra cultura imposa estereotips i valors en què es premia l’aspecte físic per sobre d’altres valors
 • Pertanyem a una societat que rebutja el sobrepès i l’obesitat al mateix temps que afavoreix les dietes hipercalòriques, especialment en els nens
 • En l’àmbit laboral la imatge juga un paper preponderant, i no sols per a aquelles professions o activitats que requereixen un cos esvelt, també per a totes les altres
 • Adversitats i esdeveniments viscuts negativament, com el canvi d’escola o de curs acadèmic: dificultats amb les amistats, canvi d’amistats, pèrdua d’una relació afectiva, dificultats sentimentals com el rebuig, l’aïllament i la decepció dels amics
 • L’estereotip de la primor com a bellesa i la bellesa com a clau de l’èxit
 • Comparació de la imatge pròpia amb imatges de models lloats per la nostra societat que sovint són manipulades i més sovint encara insanes
 • Excessiva valoració del pes i la silueta; és a dir, considerar que el pes i la silueta són valors fonamentals de l’individu que prediuen l’èxit o el fracàs a la vida
 • La societat ofereix “falses” solucions per “rectificar” el desenvolupament naturalment inharmònic de la pubertat i les potencia traspassant la responsabilitat: si no són perfectes és perquè no posen la voluntat i els mitjans per ser-ho
 • Creences particulars sobre pes, dieta, figura i bellesaelaborades a partir d’informacions parcials incompletes, tendencioses i sempre poc serioses
 • Influència dels mitjans de comunicació, amb una intensa i continuada pressió sobre els joves perquè “millorin” la seva figura a través de règims i exercici
 • Conceptes pseudocientífics o paracientífics que calen fons en els joves, malgrat estar en contradicció amb els coneixements científics assolits a l’escola, i acaben augmentant les seves creences errades respecte a l’alimentació, la imatge i l’èxit personal
 • El mal estat físic, les alteracions biològiques, cognitives i emocionals de les conductes de purga i les conseqüències de la malnutrició i el baix pes.
 • Potenciació de la distorsió de la imatge corporal amb una sobrevaloració poc racional de les dimensions corporals degut a les mancances físiques.
 • Augment de la conflictivitat familiar i consolidació d’una situació d’estrès crònic en la família.
 • En el cas de l’anorèxia nerviosa, la distorsionada percepció de control vital a través del control del menjar i del pes.En el cas de la bulímia nerviosa, l’estat físic alterat, els trastorns afectius associats i, en ocasions, l’abús de substàncies, potencien encara més el descontrol dels impulsos.
 • Tant en el cas de l’anorèxia com en el de la bulímia, es crea un cercle viciós que perpetua la malaltia
FACTORS DE BON PRONÒSTIC:
 • Diagnòstic precoç
 • Quadre clínic explícit
 • Bona adaptació educativa i ocupacional
 • Maduresa psicològica
 • Bones relacions del pacient amb els seus pares
 • Existència de factors precipitants del trastorn
 • Ràpida recuperació del pes
 • Sensació de fam i sacietat
 • Consciència de malaltia i depressió

FACTORS DE PRONÒSTIC COMPLEX:
 • Diagnòstic tardà
 • Cronificació
 • Oscil·lacions de pes
 • Conductes de purga amb risc vital
 • Absència de consciència de malaltia
 • Alteració greu de la imatge corporal
 • Dismorfofòbia
 • Hipocondria
 • Dificultats de comprensió
 • Conflictes familiars o de parella
 • Negació de la malaltia per l’entorn de la pacient
 • Falta de cooperació de la família
 • Poques o males relacions socials
 • Trastorns de la personalitat i del control dels impulsos
 • Inici del trastorn en edats tardanes
 • Pèrdua de pes sense raó aparent
 • Dietes anòmales, peculiars, hipocalòriques sense control mèdic
 • Exagerada preocupació pel pes i la figura
 • Exercici exagerat per perdre pes tot i tenir un pes normal
 • Amenorrea o detenció del creixement
 • Detecció d’osteoporosi
 • Excessiva adhesió a estereotips de la moda

“Ningú neix odiant el seu propi cos,
hi ha grans indústries ensenyant-nos a fer-ho.“

— Alfred Martínez, psicòleg psicoterapeuta

comparteix

Recomana salut i benestar

Centre Rocafort | C/ Rocafort, 68, 1er 2a 08015 Barcelona | Telf. 93 289 00 46 | info@centrerocafort.com

@ 2023 Centre Rocafort | Professionals de la Salut